Usługi

Digital intermediate

W WFDiF korzystamy z technologii Digital Intermediate, która łączy "starą" technologię filmową z nowoczesnymi technikami komputerowymi. Korzystamy z niej przy procesie cyfryzacji analogowego obrazu, jego cyfrowej obróbce i korekcji, a następnie powtórnym odtworzeniu treści analogowej na taśmie filmowej lub ekranie monitora telewizyjnego.

Laboratorium Filmowe WFDiF dysponuje urządzeniami, które są wykorzystywane w procesie Digital Intermediate:
 

Korekta Barwna - Discreet Lustre

Posiadamy nowoczesny system Discreet Lustre umożliwiający dokonanie korekty barwnej na materiałach zapisanych w postaci sekwencji plików graficznych w rozdzielczości do 4K. Niezwykła precyzja (32bity/na kanał), jak i dostępne narzędzia pozwalają bez kompromisów zrealizować nie tylko wyrafinowaną wizję kolorystyczną, ale również wizualizować na skalibrowanym ekranie 24-calowego monitora Sony HD, lub projektora HD-JVC, dodatkowe efekty. To, co dodatkowo wyróżnia, to niedostępne w rozwiązaniach sprzętowych animowane maski tworzone z krzywych. Daje to możliwość dokonywania korekcji dowolnych obszarów z jednoczesnym śledzeniem ich położenia. Lustre wyposażony jest dodatkowo w kartę DVS HD/SD, umożliwiającą import obrazu z video bezpośrednio do systemu. Niezwykle istotnym faktem jest ścisła współpraca z firmą ARRI, producentem rekordera 35 mm ARRILASER, w zakresie kalibracji barwnej całego procesu Digital Intermediate, czego efektem są m.in. dostępne 2-D i 3-D LUT dla prewizualizacji, jak i naświetlania obrazu. W konfiguracji dostępnej w WFDiF materiałem źródłowym mogą być sekwencje plików pochodzące z następujących źródeł:

- skaner ARRISCAN (pliki logarytmiczne formatu DPX w pełnej rozdzielczości filmowej 2K lub 4K

- video wysokiej rozdzielczości High Definition (dysponujemy magnetowidem Sony HDW-F500)

- standardowy sygnał video zapisany na dowolnym nośniku (dysponujemy magnetowidami odtwarzającymi standardy: DigitalBetacam, Betacam SP, IMX, Betacam SX, DVCam, miniDV

- animacja komputerowa

- dowolne obrazy z innych źródeł, zapisane w postaci popularnych plików graficznych.
Dla zainteresowanych pełną listą dostępnych narzędzi, jak i opiniami użytkowników na całym świecie zapraszamy na stronę producenta: http://usa.autodesk.com

 

Naświetlanie obrazu na negatyw 35 mm - ARRILASER

Dysponujemy jedyną na świecie naświetlarką obrazu na negatyw 35mm, wykorzystującą laser (eliminacja efektu "flare" w naświetlarkach CRT). Trzy niezwykle precyzyjne (wiązka światła 12 µm) i stabilne źródła światła, umożliwiają zapisanie obrazu pochodzącego z plików graficznych. Tak jak i tor optyczny, tak i mechanicznie konstrukcja kamery z opcją "dual pin registration" (Bell&Howell) umożliwia stabilne położenie obrazu. Naświetlanie może być realizowane na materiale barwnym (Kodak 5242, Fuji F-Cl 8502) lub czarno-białym (Eastman Panchromatic 5234). Dodatkowe opcje: CMS - Arri Color management umożliwia dopasowanie przestrzeni barwnych (kalibracje) projekcji filmowej do obrazu wideo (na wybranym skalibrowanym monitorze). Modul HD - umożliwia naświetlanie w naturalnej rozdzielczości HD 1920 pixeli, eliminując konieczność skalowania oryginalnego obrazu. Alice - pakiet umożliwiający kontrolę nad konfiguracją systemu zarówno w zakresie geometrii jak i kalibracji barwnej.

Jako źródło do naświetlania obrazu wykorzystywane są sekwencje plików graficznych DPX, CIN, TIF, TGA, SGI. Pliki można dostarczyć na dowolnym zewnętrznym nośniku danych (płyta CD, DVD, zewnętrzny dysk USB lub fire wire, streamer SAIT tape). Możemy również naświetlać obrazy zapisane na dowolnym nośniku wideo HD lub SD. Dysponujemy możliwością digitalizacji (przepisania) z dowolnego nośnika wideo: HD, DigitalBetacam, Betacam SP, IMX, Betacam SX, DVCam, miniDV.

 

Wywoływanie negatywów obrazu

 

W Laboratorium Filmowym WFDiF jest możliwe przeprowadzenie obróbki chemicznej wszystkich dostępnych na rynku typów materiałów negatywowych barwnych i czarno-białych, 16 i 35 mm, KODAK i FUJI.

Obróbka negatywów odbywa się w maszynach wywołujących PHOTOMEC przystosowanych

- do procesu ECN-2 w przypadku materiałów barwnych
- do procesu D-96 w przypadku materiałów czarno-białych

Od grudnia 2001 r. taśmy negatywowe barwne są wywoływane w nowoczesnej, zintegrowanej maszynie wywołującej PHOTOMEC. Maszyna ta zapewnia materiałom zdjęciowym najwyższą jakość obróbki i bezpieczeństwo.

Stabilność procesów wywoływania taśmy jest utrzymywana na podstawie ciągłych analiz chemicznych i pomiarów sensytometrycznych. Podstawą otrzymywania dobrej jakości roztworów jest woda oligoceńska, pobierana z własnej studni głębinowej.

Laboratorium WFDiF posiada rekomendację firmy KODAK w zakresie obróbki chemicznej materiałów barwnych negatywowych. Proces obróbki jest monitorowany okresowo przez Centrum Techniki Filmowej firmy Kodak w Chalon we Francji.

W przypadku materiałów negatywowych barwnych możliwa jest - oprócz standardowej - obróbka w warunkach specjalnych: „push”, „pull” i „bleach bypass”.

Taśmy negatywowe czarno-białe wywołujemy w warunkach standartowych (gamma 0,65-0,70) lub do określonego wskaźnika kontrastowości (gamma od 0,50 do 0,85).

 

Wykonywanie kopii pozytywowych

 

Laboratorium Filmowe WFDiF wykonuje wszystkie możliwe typy kopii pozytywowych barwnych i czarno-białych, 16/35 mm, a więc kopie: robocze, do zgrania, kontrolne, wzorcowe, pokazowe, festiwalowe, seryjne oraz kopie z wykopiowań.

 

Materiałami wyjściowymi do produkcji w/w kopii mogą być:

- negatywy obrazu zdjęć dziennej produkcji filmów,

- zmontowane (ścięte) negatywy obrazu filmu,

- naświetlone negatywy obrazu filmu,

- wybrane z materiałów zdjęciowych duble,

- negatywy obrazu filmów reklamowych (kopiowane w pętli),

- materiały archiwalne.

W przypadku wykonywania kopii dźwiękowych, niezbędnym materiałem wyjściowym jest negatyw dźwięku z zapisem optycznym ścieżki dźwiękowej analogowej: mono lub Dolby SR, lub negatyw dźwięku z zapisem ścieżki analogowej Dolby SR i równocześnie, obok niej, ścieżki cyfrowej Dolby SRD.
Laboratorium nie wykonuje kopii pozytywowych dźwiękowych 16 mm.
Opracowywania barwne i gęstościowe (w przypadku filmów czarno-białych tylko gęstościowe) kopii pozytywowych wykonywane jest przez doświadczonych kolorystów na nowoczesnym Analizatorze Barw COLORMASTER firmy FILMLAB.

Do kopiowania materiałów Laboratorium używa kopiarek filmowych BELL-HOWELL 35/16 mm sterowanych w systemie Printernet. Najlepszą jakość obrazu kopii pozytywowej zapewniają , zainstalowane w kopiarkach, przystawki immersyjne firmy SCHMITTZER, a doskonałą jakość dźwięku – głowice dźwiękowe firmy PETERSON, stosowane zarówno do kopiowania ścieżki analogowej, jak i cyfrowej.

Obróbka chemiczna kopii pozytywowych barwnych odbywa się w maszynach wywołujących PHOTOMEC, przystosowanych do procesu ECP-2b. Od listopada 2006 r. pracujemy na nowoczesnej maszynie wywołującej PHOTOMEC SS200/17, przeznaczonej do wywoływania kopii pozytywowych 35mm z zastosowaniem procesu ECP-2b o wydajności 3.658 m/godz.

W przypadku wykonywania kopii seryjnych filmów fabularnych o długości ok. 3.000 m, możemy dziennie wyprodukować ok. 10-15 kopii, a po uruchomieniu trzeciej zmiany - 20 kopii na dobę.
W przypadku wykonywania kopii seryjnych krótkich filmów reklamowych (10”- 45”) , możliwe jest wykonanie do 500 sztuk kopii dziennie.

Laboratorium stosuje do produkcji kopii barwnych taśmę pozytywową wyprodukowaną przez firmę Kodak lub Agfa oraz, na specjalne życzenie klienta, Fuji.

Obróbka chemiczna kopii pozytywowych czarno-białych odbywa się w maszynie wywołującej Photomec, przystosowanej do procesu D-97 na surowcu Kodak .

 

 

Wykonywanie negatywów dźwięku

 

Przepisywanie dźwięku z nośników magnetycznych na taśmę światłoczułą (która, następnie, po obróbce chemicznej, staje się negatywem dźwięku filmu) odbywa się w kamerze laserowej LLK 3 firmy Albrecht, wspomaganej magnetofonem analogowym MB51 tej samej firmy oraz magnetofonem cyfrowym DAT firmy FOSTEX i systemem komputerowym CA-10 DOLBY do wgrywania dźwięku Dolby SRD wraz ze sterownikiem DTS do wgrywania timecode'ów.

Dostarczane do Laboratorium, po zgraniu filmu i zakodowaniu dźwięku w Studiu Dźwiękowym, nośniki magnetyczne to do wyboru:
- kaseta DAT (do przepisania ścieżki dźwiękowej analogowej Dolby SR)
- dysk magnetooptyczny MOD ( do przepisania ścieżek: analogowej Dolby SR i cyfrowej Dolby SRD)
- taśma magnetyczna 35 mm (obecnie bardzo rzadko stosowana).

Laboratorium WFDiF nie wykonuje negatywów dźwięku 16 mm.

Wymagania dotyczące przygotowania kasety DAT z gotowym do przepisania na negatyw tonu, dźwiękiem filmu przygotowanym przez studio dźwiękowe)

  • nagranie z częstotliwością próbkowania 48 kHz
  • ton referencyjny -18dB ; -20dB
  • puk 1kHz na 48 klatce przed obrazem
  • dźwięk zakodowany w Dolby SR (Lt, Rt)
  • 24klatki/sek.
  • generator 1kHz ; -6dB
  • generator 1kHz ; -6dB

 

Montaż negatywów obrazów

 

W Laboratorium Filmowym WFDiF montaż negatywów obrazu filmu (tzw.ścięcie) wykonywane jest przez wysokiej klasy, doświadczonych montażystów taśmy filmowej, wspomaganych przez system komputerowy EXCALIBUR firmy FILMLAB.

Filmy 16 i 35 mm są montowane na podstawie, przekazanych przez montażystę obrazu filmu, list montażowych tzw. EDL-i (w formacie CMX 3600). Do ścięcia negatywu obrazu filmu niezbędne jest dostarczenie do Laboratorium na dyskietce lub płycie CD tzw. logowania negatywu z Telekina, w którym robiony był transfer materiałów zdjęciowych na nośniki magnetyczne. Montażysta obrazu, razem z EDL-em, powinien przekazać do Laboratorium obraz filmu zapisany na płycie DVD (25klatek/sek), na którym będą zarejestrowane źródłowe Timecode'y i KeyKode'y.

Dla ujęć filmu, które będą skanowane do efektów i teł pod napisy montażysta obrazu filmu powinien sporządzić osobne EDL-e i dostarczyć je do Laboratorium wraz z opisem efektów i oznaczeniem miejsc ich występowania w filmie.

 

 

Inne usługi

 

1. Materiały wyjściowe do kopiowania „relamówek”

Laboratorium świadczy kompleksowe usługi związane z wykonaniem materiałów wyjściowych do kopiowania krótkich filmów reklamowych tj. negatywów obrazu (naświetlenie obrazu na taśmę negatywową) i negatywów dźwięku (zgranie dźwięku i przepisanie na taśmę światłoczułą) oraz kopii wzorcowej, a następnie wykonanie, w bardzo krótkim czasie, dowolnej liczby kopii pozytywowych do kin.

Wymagania dotyczące przygotowania materiałów do naświetlenia negatywu obrazu filmu reklamowego

Jako źródło do naświetlania obrazu wykorzystywane są sekwencje plików graficznych: TIF, DPX.
Pliki można dostarczać na dowolnych zewnętrznych nośnikach danych np. płyta CD, DVD. Możemy również naświetlać obrazy zapisane na Video HD, SD. Dysponujemy możliwością przepisania z HD, Digital Betacam, Betacam SP, SX, DVcam, miniDV. Sekwencja plików TIF lub DPX o rozdzielczości: 1828 x 988 lub 2048 x 1108.

Źródło dźwięku do zgrania stanowią: DAT z tzw. panoramą czyli rozseparowane ścieżki dźwiękowe + mix referencyjny
lub sesja PROTOOLS

Wymagania dotyczące przygotowania kasety DAT (z gotowym do przepisania na negatyw tonu, dźwiękiem filmu reklamowego przygotowanym przez studio dźwiękowe)
- nagranie z częstotliwością próbkowania 48 kHz
- ton referencyjny -18dB ; -20dB
- puk 1kHz na 48 klatce przed obrazem
- dźwięk zakodowany w Dolby SR (Lt, Rt)
- 24klatki/sek.
- generator 1kHz ; -6dB
- generator 1kHz ; -6dB

 

2. Badania sensytometryczne taśm negatywowych barwnych i czarno-białych, 16 i 35 mm.
 

3. Duplikaty

Wykonanie (skopiowanie) duppozytywów lub dupnegatywów, barwnych i czarno-białych, 35 mm:
- filmów, przed wykonaniem kopii seryjnych do kin (tzw. materiałów bezpieczeństwa),
- materiałów archiwalnych, w tym przekopiowań taśm łatwopalnych
- wybranych ujęć, tzw. wkopiowań
 

4. Efekty

Wykonanie na Discreet Lustre korekty cyfrowej obrazu, przekadrowań, stop-klatek, przenikań, ściemnień i rozjaśnień.