Dane WFDiF

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)

Adres: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa
Statut: instytucja kultury (RIK- 88/12)
Regon: 000274938
NIP: 525-001-05-22
EU VAT: PL5250010522

 

Konto bankowe PLN:

Bank Gospodarstwa Krajowego

02 1130 1017 0020 1459 2320 0001

Konto bankowe walutowe EUR:

PL 77 1130 1017 0020 1459 2320 0009 GOSKPLPW