TRWA KONKURS NA UTWÓR DLA TEATROTEKI

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ogłaszają konkurs otwarty na utwór dramatyczny dla cyklu ekranizacji nowej polskiej dramaturgii pod nazwą TEATROTEKA. Tematyka prac konkursowych jest dowolna. Organizatorzy oczekują utworów dla dorosłych, o szeroko pojętej tematyce współczesnej. Do udziału w konkursie zapraszają wszystkie osoby dorosłe.

TEATROTEKA to nowy etap w myśleniu o ekranizacjach współczesnej dramaturgii, tak w kontekście artystycznym, jak i realizacyjnym. Ekranizacje tworzone przez młodych, często debiutujących twórców, przy wsparciu technologii i infrastruktury filmowej, pozwalają na realizację ciekawych, nowatorskich utworów. Projektowi od samego początku przyświeca również cel jego szerokiej dystrybucji i dostępności. W latach 2013-2017 w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych powstało 35 oryginalnych realizacji TEATROTEKI, natomiast do końca 2018 r. powstanie 10 kolejnych.

Organizatorzy konkursu oczekują utworów dramatycznych przeznaczonych do realizacji w formie telewizyjnego widowiska teatralnego w cyklu TEATROTEKA o czasie trwania mieszczącym się w granicach między 40 a 70 minut (około 30-40 stron znormalizowanych).

To już kolejna edycja konkursu, w której swój aktywny udział zaznacza Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Członkowie ZAiKS-u uczestniczą nie tylko w pracach jury, ale prowadzą również spotkania zaznajamiające młodych twórców – zwłaszcza debiutantów – ze specyfiką przygotowywania utworów konkursowych. Dzięki wsparciu i promocyjnej akcji ZAiKS-u TEATROTEKA zaczyna być coraz bardziej znana i doceniana.

Utwory zgłoszone na Konkurs należy nadsyłać na adres: Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa (Sekretariat Dyrekcji) z dopiskiem „Konkurs otwarty na utwór dramatyczny dla TEATROTEKI”. zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie konkursu.

Termin nadsyłania prac na Konkurs mija 30 września 2018 roku. Decyduje data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15 listopada 2018 roku, a stosowny komunikat ukaże się na stronach internetowych WFDIF oraz ZAIKS.

Laureatom konkursu przyznane będą następujące nagrody:

(kwoty brutto):

I nagroda   -  15.000 zł

II nagroda  -  10.000 zł

III nagroda -  8.000 zł

oraz trzy wyróżnienia po 5.000 zł.

Zasady Konkursu określone zostały szczegółowo w Regulaminie.

Załącznik nr 1 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych.