JAN SOBIESKI POD WIEDNIEM

Obraz z 1883 roku  przedstawia scenę z września 1683, kiedy to połączone wojska polskie i cesarskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego odniosły wiekopomne zwycięstwo nad  tureckimi wojskami  dowodzonymi przez wezyra Kara Mustafę. Król Jan III Sobieski postanowił o tym fakcie powiadomić  papieża Innocentego XI. Na obrazie Jan Matejko pokazuje moment wręczenia listów do papieża, u stóp króla widzimy turecką chorągiew, która wraz z listem została wysłana do Rzymu.

Również sam obraz Jan Matejko postanowił podarować papieżowi Leonowi XIII w czasach sobie współczesnych, z okazji dwusetnej rocznicy wiktorii wiedeńskiej, jako dar od narodu polskiego. Do dzisiaj obraz ten (o wymiarach 4,5 na 9 metrów) jest eksponowany w Muzeum Watykańskim w Rzymie, przypominając o udziale polskiego oręża w powstrzymaniu tureckiej ekspansji w XVII wieku.