Informacja dotycząca produkcji filmu „Śmierć Zygielbojma”

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych rozpoczęła pracę nad projektem filmu fabularnego o postaci Szmula Zygielbojma w czerwcu 2017 roku. Inicjującym współpracę porozumieniem pomiędzy Narodowym Centrum Kultury i WFDiF rozpoczęto wspólne działania zmierzające do powstania scenariusza filmu o Szmulu Zygielbojmie. NCK zleciło napisanie scenariusza Wojciechowi Lepiance. Następnie, NCK jako właściciel autorskich praw majątkowych do ww. scenariusza zlecił panom Wojciechowi Lepiance i Ryszardowi Brylskiemu dalsze prace scenariuszowe, w wyniku których powstał gotowy tekst. Ryszard Brylski dołączył do procesu powstawania scenariusza w marcu 2018 r.

Dalsze prace nad projektem filmu prowadzone były już przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Na tym etapie WFDIF nabyła od NCK prawa do scenariusza, pozyskała środki finansowe na produkcję filmu, zawarła umowy z twórcami i realizatorami, a także przeprowadziła szereg prac, które pozwoliły na skierowanie filmu do produkcji i pomyślną jego realizację.

Film powstał dzięki zaangażowaniu i finansowym wsparciu Polskiej Fundacji Narodowej, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz środków własnych Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Prace nad developmentem filmu zostały współfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.