ZWIEDZANIE GRUPOWE

Zwiedzanie

PLAN FILMOWY dla zwiedzających podzielony jest na 2 części: część scenograficzną i część kostiumową. Każda z nich mieści się w innym budynku na terenie WFDiF. Po zakończeniu zwiedzania jednej części  koniczne jest przejście do drugiego budynku.

 

Liczebność grup

  • Minimalna liczba osób w grupie : 4
  • Maksymalna liczba osób w grupie: 30 + opiekunowie

Grupy większe należy podzielić na dwie mniejsze - do 30 osób. Każda z grup rozpoczyna zwiedzanie w innym budynku.

 

Wiek zwiedzających

Program oprowadzania przeznaczony jest dla osób od 10 roku życia.

W zwiedzaniu PLANU FILMOWEGO mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych (klas IV-VIII), szkół ponadpodstawowych,  wraz z opiekunami oraz zorganizowane grupy osób. Grupy szkolne oraz dzieci wchodzą na PLAN FILMOWY tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Obecność opiekunów grup podczas zwiedzania jest obowiązkowa.

 

Czas zwiedzania

Około 2,5 godziny – w zależności od liczebności grupy.

Zwiedzanie podzielone jest na 2 części (PLAN FILMOWY mieści się w 2 budynkach): 1 godzina zwiedzania + 30 min (przerwa/przejście do drugiego budynku) + 1 godzina zwiedzania.

Prosimy o przybycie  nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zwiedzania.

 

Oprowadzanie

Oprowadzanie po PLANIE FILMOWYM odbywa się zawsze z przewodnikiem.

 

Godziny zwiedzania

Wejścia na PLAN FILMOWY odbywają się od poniedziałku do *soboty, o stałych godzinach.

*(W zależności od dostępności, na terminy sobotnie możliwe jest umówienie innej godziny zwiedzania).

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja godziny zwiedzania.

 

Cennik

 

Rezerwacja

Rezerwacji terminu zwiedzania można dokonać z minimum 14 - dniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia rezerwacji:

  • drogą mailową: plan planfilmowy [at] wfdif [dot] pl
  • telefonicznie pod nr: 22 559 32 28, 22 559 32 06 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00.
  • Rezerwacja zwiedzania uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu terminowej wpłaty na rachunek  WFDiF (decyduje data uznania rachunku bankowego WFDiF) następnego dnia roboczego od dnia złożenia rezerwacji, ale nie później niż 14 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem zwiedzania.
  • Jednorazowo można dokonać maksymalnie 4 rezerwacji grupowych - (każda dla 1 grupy do 30 - osób + opiekunowie), przy czym dla każdej grupy obowiązuje osobna godzina zwiedzania. Każda rezerwacja musi być zarejestrowana i opłacona oddzielnie. Każde zgłoszenie rezerwacji musi być potwierdzone przez WFDiF.

Dane do przelewu:

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

ul. Chełmska 21

00-724 Warszawa

Bank BGK

Nr konta: 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001

W tytule przelewu należy wpisać termin i godzinę rezerwacji

 

UWAGA: Rezerwacje nieopłacone zostaną anulowane.

W trakcie procesu rezerwacji podmiot rezerwujący może wystąpić o fakturę, która zostanie wystawiona i wysłana po uiszczeniu opłaty za rezerwację: w postaci papierowej, wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź faktury w postaci elektronicznej, stosownie do postanowień art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), wysyłanej drogą elektroniczną na wskazany przez podmiot rezerwujący adres e-mail.

 

Dojazd i parking

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

ul. Chełmska 21

00-724 Warszawa

PLAN FILMOWY dla zwiedzających znajduje się na terenie WFDiF – budynek nr 9 – studio 3

Przed halą PLANU FILMOWEGO dostępny jest parking dla autokaru .

Wjazd na teren WFDiF jest płatny.

 

Mapa

Część scenograficzna - budynek nr 9, studio nr 3.

Część kostiumowa - budynek nr 30.

Mapa obiektu dostępna jest tutaj.

 

Zasady wizyty na  PLANIE FILMOWYM dla zwiedzających