Cennik

 

Cena wypożyczenia środków inscenizacyjnych dla firm i osób prywatnych wynosi 10% wartości danego przedmiotu.

> POBIERZ CENNIK <

 

Zamówienia

Jeżeli jesteś naszym nowym klientem, pamiętaj by do zamówienia dołączyć następujące dokumenty:

Aktualny dokument, potwierdzający działalność: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (nie starszy niż 3 miesiące)

Kopię decyzji o nadaniu numeru NIP

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon

Zamówienie musi być podpisane przez Osobę (lub Osoby) upoważnione, wymienione w dokumentach rejestrowych firmy lub w załączonym do Zamówienia pisemnym pełnomocnictwie lub upoważnieniu.

Uwaga: przy zamówieniu w Zakład Środków Inscenizacji i Hal Zdjęciowych osoba fizyczna powinna posiadać dowód osobisty (pobierana jest kaucja za kostiumy i rekwizyty).

 

Druki zamówień pobierz w formacie pdf

Zamówienie Druk „A” dla producentów filmów dokumentalnych, fabularnych, seriali tv oraz teatrów tv

Zamówienie Druk "B" dla podmiotów gospodarczych innych niż producenci filmowi określeni w druku "A"

Zamówienie Druk "C"  dla osoby fizycznej

Pełnomocnictwo

 

Informacja

W związku z wprowadzeniem elektronicznego systemu wypożyczeń  informujemy, iż konieczne jest wprowadzenie awizacji zwrotów.

W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt z właściwym magazynem, aby umówić dogodny dla Państwa termin.

Magazyn Kostiumów     +48 22 559 33 51

Magazyn Rekwizytów    +48 22 559 32 78, +48 504 607 150

 

Jednocześnie informujemy, że większe zwroty przyjmujemy do godziny 12:30.

W/w zmiany przyczynią się do szybszej i sprawnej obsługi, co zaoszczędzi Państwa i nasz czas.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.   

 

Regulamin wypożyczalni  Środków Inscenizacji WFDiF

 

 

Faktury elektroniczne

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej w WFDiF

Oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur elektronicznych