TEATROTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA

Nowy cykl spektakli dla dzieci zainicjowany i produkowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

W 2019 roku, po sześciu latach realizacji projektu TEATROTEKA Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych rozszerzyła zakres tego projektu o twórczość dramaturgiczną dla dzieci. Od tego czasu powstaje nowy cykl spektakli pod nazwą TEATROTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA.

 

Nowy projekt WFDiF to śmiałe wyzwanie producenckie i artystyczne mające na celu produkcję teatralno-filmowych spektakli dla młodego widza na podstawie współczesnych tekstów polskich, które powstały w XXI wieku. Założenia realizacyjne są podobne jak w przypadku TEATROTEKI dla dorosłych – młodzi autorzy i reżyserzy, konwencja teatralnego, oryginalnego spektaklu audiowizualnego powstałego z wykorzystaniem środków filmowych. Są to przedstawienia aktorskie, bez wykorzystania lalek, w niektórych pojawią się także wykonawcy dziecięcy. W 2019 roku powstały pierwsze trzy przedstawienia, do końca tego roku będzie ich w sumie dziesięć.

 

Spektakle TEATROTEKI MŁODEGO CZŁOWIEKA adresowane są do dzieci od 6-10 roku życia. Opisy spektakli znajdują się w zakładce SPEKTAKLE. Przy opisie każdego tytułu znajduje się rekomendacja wiekowa. Z przekonaniem jednak można polecić ten cykl także widzom dorosłym, bo - w założeniu twórców - ma on spełniać walory „teatru familijnego”.

 

Autorem fotosów ze spektakli jest Wojciech Radwański.

 

Podobnie jak TEATROTEKA dla dorosłych, również TEATROTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.