TEATROTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA

Nowy cykl spektakli dla młodych widzów produkowany przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych.

W 2019 roku, po sześciu latach realizacji projektu TEATROTEKA Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych rozszerzyła zakres tego projektu o twórczość dramaturgiczną dla dzieci. Od tego czasu powstaje nowy cykl spektakli pod nazwą TEATROTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA.

 

Nowy projekt WFDiF to śmiałe wyzwanie producenckie i artystyczne mające na celu produkcję teatralno-filmowych spektakli dla młodego widza na podstawie współczesnych tekstów polskich, które powstały w XXI wieku. Założenia realizacyjne są podobne jak w przypadku TEATROTEKI dla dorosłych – młodzi autorzy i reżyserzy, konwencja teatralnego, oryginalnego spektaklu audiowizualnego powstałego z wykorzystaniem środków filmowych. Są to przedstawienia aktorskie, bez wykorzystania lalek, w niektórych pojawią się także wykonawcy dziecięcy. W 2019 roku powstały pierwsze trzy przedstawienia, do końca 2020 roku będzie ich w sumie dziesięć. 

 

Spektakle TEATROTEKI MŁODEGO CZŁOWIEKA adresowane są do widzów od 6-10 roku życia. Z przekonaniem jednak można polecić ten cykl także widzom dorosłym, bo - w założeniu twórców - ma on spełniać walory „teatru familijnego”. Opisy spektakli znajdują się w zakładce SPEKTAKLE. Przy opisie każdego tytułu znajduje się rekomendacja wiekowa. 

 

Autorem fotosów ze spektakli jest Wojciech Radwański.

 

Podobnie jak TEATROTEKA dla dorosłych, również TEATROTEKA MŁODEGO CZŁOWIEKA jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.