zdjecia video

Spalenie Joanny

Streszczenie: 

Tematem sztuki, która została wyróżniona w konkursie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i WFDiF, są nieprawidłowości i oszustwa związane z reprywatyzacją gruntów i kamienic warszawskich. Sztuka, pisana zanim temat ten trafił na pierwsze strony gazet i ruszyły procesy, nie jest jednak dramatem realistycznym, choć ukazuje brutalne metody działania oszustów i krzywdę usuniętych lokatorów. Sztuka napisana jest w poetyce dramatu romantycznego, a gorący dziś temat „dzikiej” reprywatyzacji gruntów i nieruchomości ujęty został w formę literackiej przypowieści z elementami groteski. Powracający wątek „cofania historii” i „naprawiania krzywd” pojawia się w spektaklu, jako temat uniwersalny, wykraczający daleko poza sprawę samej reprywatyzacji.

 

Występują: 

Jadwiga Jankowska-Cieślak (Helena)

Anna Kłos-Kleszczewska (Joanna)

Krzysztof Ogłoza (Mężczyzna w fularze)

Henryk Niebudek (Urzędnik ratusza)

Dobromir Dymecki (Mecenas)

Piotr Ligienza (Pracownik korporacji)

Agnieszka Roszkowska (Kobieta bez historii)

Klara Bielawka (Pani w czarnych koronkach)

Anna Gorajska (Pani w woalce)

Dawid Lipiński (Powstaniec styczniowy)

 

AUTORKA TEKSTU: Magdalena Miecznicka,

REŻYSERIA: Agata Baumgart,

ZDJĘCIA: Szymon Kluz,

SCENORGRAFIA I KOSTIUMY: Dominika Olszowy,

MONTAŻ: Tomasz Ciesielski PSM,

MUZYKA: Damian Pielka,

DŹWIĘK: Michał Robaczewski, Michał Truong, Tomasz Wieczorek,

KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Paweł Mantorski,

KONSULTACJA PROGRAMOWA: Zenon Butkiewicz,

REDAKTOR PROWADZĄCY: Krzysztof Domagalik,

OPIEKA ARTYSTYCZNA: Maciej Wojtyszko,  

PRODUCENT: Włodzimierz Niderhaus.

 

CZAS: 50'50" / ROK PRODUKCJI: 2017

 

MAGDALENA MIECZNICKA

AUTORKA TEKSTU

(ur.1977) Pisarka, publicystka, krytyk literacki. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydział Literatury Ogólnej i Porównawczej Uniwerytetu Paris III – Sorbonne Nouvelle. Stypendystka Fundacji Batorego. Autorka powieści Cudowna kariera Magdy M. (2009), Złość (2009) Cudze meble (2016). W latach 2004 - 2007 asystentka w Pracowni Poetyki Historycznej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. W swojej pracy naukowej zajmowała się głównie twórczością Witolda Gombrowicza.

 

AGATA BAUMGART

REŻYSERIA

Scenografka, kostiumografka, rysowniczka, autorka komiksów, reżyserka teatralna.

Absolwentka Wydziału Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, oraz Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Jako scenografka i autorka kostiumów współpracowała m.in. z reżyserką Katarzyną Szyngierą przy spektaklach Świadkowie albo nasza mała stabilizacja w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, Jak to dobrze, że mamy pod dostatkiem we Wrocławskim Teatrze Współczesnym, a także przy spektaklu telewizyjnym z cyklu TEATROTEKA pt. Zgaga. Wyreżyserowała spektakl warsztatowy Praga Horror Story w Teatrze Powszechnym w Warszawie, a także przedstawienie O szczytach rozpaczy i uśmiechu stewardessy, którym w 2016 roku zwyciężyła w konkursie „Scena Debiutów” organizowanym przez poznański Teatr Nowy.

 

SZYMON KLUZ

AUTOR ZDJĘĆ

(ur. 1978) Absol­went Wyższego Studium Foto­gra­fii i Wydziału Ope­ra­tor­skiego PWS­FTviT w Łodzi. Autor zdjęć do fil­mów w reży­se­rii Justyny Nowak: Opór Mate­rii, Ważki, Noto­ryczni Debiutanci. Za film Ważki otrzy­mał m.in. Canon Cinema­to­gra­phy Award na festi­walu Raindance Film Festi­val w Lon­dy­nie, nomi­na­cję dla naj­lep­szego euro­pej­skiego filmu krótkometrażowego oraz nomi­na­cję do Zło­tej Kijanki na festi­walu Came­ri­mage. Autor zdjęć do czte­rech spek­ta­kli zre­ali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu TEATROTEKA: Spale­nie Joanny, Nie ma, Beauty, Kasie. Reży­ser świa­tła spek­ta­kli teatral­nych w reży­se­rii Anny Kara­siń­skiej: Fan­ta­zja w TR Warszawa, Wszystko zmy­ślone w Teatrze Sta­rym w Kra­ko­wie, 2118 w war­szaw­skim Nowym Teatrze, a także m.in. Więzi  w reżyserii Oleny Apczel w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i O szczy­tach roz­pa­czy i uśmie­chu stewardessy w reży­se­rii Agaty Baum­gart w Teatrze Nowym w Pozna­niu. Autor zdjęć do filmów dokumentalnych, reklamowych i animacji.