zdjecia video

Nie ma

Streszczenie: 

Malina Prześluga nazywa konwencję, w której napisała swoją sztukę, „pseudorealizmem”. Chcąc napisać sztukę o polskiej wsi, autorka musiała zmierzyć się z dwiema „nieprawdami”, jakie obowiązują dziś na temat wsi. Jedna – to ukazywanie wsi, jako siedliska wszelkiego zła, biedy, deprawacji, patologii i obciachu. Druga – to idylliczny wizerunek zdrowej, cichej i ekologicznej wsi, będącej miejscem pożądania klasy średniej większych miast. Demaskując oba te mity, autorka postanowiła napisać czystą nieprawdę podszywającą się pod prawdę. Groteskowa fabuła i forma pozwala uzmysłowić widzowi, jak płaskie i pozbawione szacunku bywa dzisiaj myślenie o współczesnej polskiej wsi i jak nieprawdziwy jest jej obraz choćby we współczesnym dramacie, czy filmie. Takiej wsi polskiej, jaką próbują nam wmówić dzisiejsi twórcy, po prostu nie ma! – zdaje się twierdzić autorka sztuki.

Występują: 

Wiktor Loga-Skarczewski (Piotr)

Dorota Pomykała (Wanda)

Marta Ojrzyńska (Kaśka)

Lech Łotocki (Stach)

Agnieszka Roszkowska (Hanka)

Małgorzata Hajewska-Krzysztofik (Martwa matka Hanki)

Anna Gorajska (Gosia)

 

AUTORKA TEKSTU: Malina Prześluga,

REŻYSERIA: Natalia Sołtysik,

ZDJĘCIA: Szymon Kluz, Mateusz Wajda (okres przygotowawczy)

SCENORGRAFIA: Justyna Elminowska,

KOSTIUMY: Anna Czarnota,

MONTAŻ: Bartosz Pietras P.S.M.,

MUZYKA: Bartosz Dziadosz,

DŹWIĘK: Michał Robaczewski, Aleksander Musiałowski,

KIEROWNICTWO PRODUKCJI: Paweł Mantorski,

KONSULTACJA PROGRAMOWA: Zenon Butkiewicz,

REDAKTOR PROWADZĄCY: Krzysztof Domagalik,

OPIEKA ARTYSTYCZNA: Maciej Wojtyszko,  

PRODUCENT: Włodzimierz Niderhaus.

 

CZAS: 64'03" / ROK PRODUKCJI: 2017

MALINA PRZEŚLUGA

AUTORKA TEKSTU

(ur. 1983) pisarka i dramatopisarka. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Szkoły Dramatu przy Laboratorium Dramatu w Warszawie. Autorka sześciu książek dla dzieci oraz licznych sztuk wystawianych w teatrach dramatycznych i lalkowych w Polsce. Wielokrotna laureatka w Konkursie na Sztukę Teatralną dla Dzieci i Młodzieży organizowanym przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. W roku 2013 zdobyła nagrodę główną, publiczności i dziennikarzy w konkursie „Metafory Rzeczywistości" za dramat Kwaśne mleko. Pisze także sztuki i słuchowiska dla dorosłych, m.in. za dramat Garnitur Prezydenta otrzymała II nagrodę w konkursie dramaturgicznym Strefa Kontaktu organizowanym przez Teatr Współczesny we Wrocławiu. Laureatka Nagrody Ministra Kultury za dokonania w dziedzinie literatury i dramaturgii dla dzieci (2015).

 

NATALIA SOŁTYSIK

REŻYSERIA

Reżyserka teatralna. Absolwentka filmoznawstwa UJ w Krakowie i Wydziału Reżyserii Dramatu Akademii Teatralnej w Warszawie. Ma za sobą roczny pobyt w Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Asystowała Robertowi Wilsonowi podczas jego projektu Akropolis/Symptoms w Teatrze Dramatycznym w Warszawie (2007). Debiutowała spektaklem Szafa wg Mishimy Yukio (2007) w warszawskim Teatrze Współczesnym. Reżyserowała w teatrach w Warszawie, Szczecinie, Tarnowie, Wrocławiu, Słupsku i Olsztynie. Wyreżyserowany przez nią dyplom studentów Wydziału Aktorskiego krakowskiej PWST według dramatu Borysa Akunina Mewa (2009) zdobył kilka nagród na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Jej współpraca z niezależnym Stowarzyszeniem TERAZ POLIŻ zaowocowała spektaklem Transgiovanni wg Dekamerona Bocaccia wystawionym w Teatrze Konsekwentnym w Warszawie (2011). Jej najnowszym przedstawieniem teatralnym jest Skrzywienie kręgosłupa wg Ingrid Lausund w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu (2017).

 

SZYMON KLUZ

AUTOR ZDJĘĆ

(ur. 1978) Absol­went Wyższego Studium Foto­gra­fii i Wydziału Ope­ra­tor­skiego PWS­FTviT w Łodzi. Autor zdjęć do fil­mów w reży­se­rii Justyny Nowak: Opór Mate­rii, Ważki, Noto­ryczni Debiutanci. Za film Ważki otrzy­mał m.in. Canon Cinema­to­gra­phy Award na festi­walu Raindance Film Festi­val w Lon­dy­nie, nomi­na­cję dla naj­lep­szego euro­pej­skiego filmu krótkometrażowego oraz nomi­na­cję do Zło­tej Kijanki na festi­walu Came­ri­mage. Autor zdjęć do czte­rech spek­ta­kli zre­ali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu TEATROTEKA: Spale­nie Joanny, Nie ma, Beauty, Kasie. Reży­ser świa­tła spek­ta­kli teatral­nych w reży­se­rii Anny Kara­siń­skiej: Fan­ta­zja w TR Warszawa, Wszystko zmy­ślone w Teatrze Sta­rym w Kra­ko­wie, 2118 w war­szaw­skim Nowym Teatrze, a także m.in. Więzi  w reżyserii Oleny Apczel w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i O szczy­tach roz­pa­czy i uśmie­chu stewardessy w reży­se­rii Agaty Baum­gart w Teatrze Nowym w Pozna­niu. Autor zdjęć do filmów dokumentalnych, reklamowych i animacji.