zdjecia video

BEAUTY

Streszczenie: 

Główna bohaterka, uczestniczka programu telewizyjnego Piękność na piątek, wraca do rodzinnego domu i postanawia rozpocząć „nowe, lepsze życie”. Jej udział w programie i poddanie się serii operacji plastycznych na koszt stacji telewizyjnej, jest punktem wyjścia dla przedstawienia wielowątkowych historii: babki rywalizującej z nieznaną w rodzinie, być może wyimaginowaną, siostrą, matki mimowolnie rywalizującej z córkami, córek rywalizujących między sobą o wszystko. Metamorfoza Wioli wytrąca bohaterki z obojętnej codzienności, uruchamia ich skrywane słabości i obsesje. Panoramę charakterów uzupełnia owiana traumatyczną legendą postać ojca - niewidzianego od kilkudziesięciu lat.

Sztuka porusza problem tożsamości zbudowanej z wypaczonych projekcji bliskich i kształtowanej przez potoczne oczekiwania. Opowiada o potrzebie wyjścia poza schemat „szczęśliwego życia” - jedynego i dobrego dla wszystkich. Dramat Beauty Iwony Kusiak posłużył do opowiedzenia w spektaklu historii wymykającej się konwencjom: chwilami surrealistycznej, czasem groteskowej, a niekiedy absurdalnej opowieści o instynktownej potrzebie bycia sobą.

Spektakl został nagrodzony za drugoplanową rolę kobiecą (Agnieszka Skrzypczak) podczas 3. edycji festiwalu TEATROTEKA Fest w 2019 roku. W 2020 roku zdobył nagrodę Gold Remi w kategorii Experimental Film: Dramatic na międzynarodowym festiwalu World Fest Houston oraz nagrodę Best Drama Award na festiwalu Universal Film Festival w Kansas City.

 

 ZWIASTUN

Występują: 

Występują: 

Sonia Mietielica (Wiola)

Agnieszka Skrzypczak (Jola)

Aleksandra Popławska (Eliza / Mama)

Dorota Pomykała (Babcia / Wanda)

Katarzyna Herman (Dziennikarka (głos))

 

AUTORKA TEKSTU: Iwona Kusiak,

REŻYSERIA: Justyna Nowak,

PRODUCENT: Włodzimierz Niderhaus,

ZDJĘCIA: Szymon Kluz,

SCENOGRAFIA: Marcin Buśko, 

KOSTIUMY: Zofia Ufnalewska,

MUZYKA: Joanna Halszka Sokołowska, Tomasz Ciesielski,

MONTAŻ: Tomasz Ciesielski,

DŹWIĘK: Marcin Jachyra, Agata Chodyra,

KIEROWNIK PRODUKCJI: Paweł Mantorski,

REDAKTOR PROWADZĄCY: Krzysztof Domagalik,

OPIEKA ARTYSTYCZNA: Maciej Wojtyszko.

 

CZAS: 65'18''

ROK PRODUKCJI: 2018

 

IWONA KUSIAK  

AUTORKA

(ur. 1980) Dramatopisarka, autorka sztuk teatralnych dla dorosłych i dla dzieci, a także licznych adaptacji teatralnych i tekstów piosenek. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie (2004). Pracowała  jako kierownik literacki w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Teatrze Polskim w Warszawie. Jej sztuki Czekaj, Żegnaj książę i Zapach żużla (pierwszą w Polsce sztuka o „czarnym sporcie”) wystawiono w Teatrze im. Osterwy w Gorzowie, a komediodramat Beauty 3.0  w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku i  (pod tytułem Piękność dnia) na Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego w Cieszynie. W 2010 roku tekst Beauty znalazł się w półfinale prestiżowego konkursu Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.  

 

JUSTYNA NOWAK

REŻYSERIA

(ur. 1981) Absolwentka Wyższego Studium Fotografii i Wydziału Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej  PWSFTviT w Łodzi. Reżyserka i scenarzystka krótkometrażowego  filmu fabularnego Ważki, który brał udział w kilku międzynarodowych festiwalach filmowych, m.in. w konkursie 64. MFF Biennale w Wenecji (nominacja do nagrody Prix UIP Europejskiej Akademii Filmowej), MFF Clermont-Ferrand we Francji oraz Raindance w Londynie (nagroda Grand-Prix). Film dyplomowy Notoryczni debiutanci otrzymał nagrody specjalne za scenariusz. Autorka scenariuszy wielokrotnie nagradzanych filmów animowanych: Amerykański sen, Przypadek Zająca oraz Tajemnica Góry Malakka. Ten ostatni otrzymał prestiżową nagrodę za najlepszy scenariusz na Międzynarodowym 33. Festiwalu w Brnie (Czechy) oraz nagrody dla najlepszej polskiej animacji (OFAFA Film Festival, Se-ma-for Film Festival). Laureatka stypendium dla obiecujących artystów NCK „Młoda Polska”. Uczestniczka Berlinale Talent Campus.

 

SZYMON KLUZ 

AUTOR ZDJĘĆ

(ur. 1978) Absol­went Wyższego Studium Foto­gra­fii i Wydziału Ope­ra­tor­skiego PWS­FTviT w Łodzi. Autor zdjęć do fil­mów w reży­se­rii Justyny Nowak: Opór Mate­rii, Ważki, Noto­ryczni Debiutanci. Za film Ważki otrzy­mał m.in. Canon Cinema­to­gra­phy Award na festi­walu  Rain­dance Film Festi­val w Lon­dy­nie, nomi­na­cję dla naj­lep­szego euro­pej­skiego filmu krót­ko­me­tra­żo­wego oraz nomi­na­cję do Zło­tej Kijanki na festi­walu Came­ri­mage. Autor zdjęć do czte­rech spek­ta­kli zre­ali­zo­wa­nych w ramach pro­gramu Teatro­teka: Spale­nie Joanny, Nie ma, Beauty, Kasie. Reży­ser świa­tła spek­ta­kli teatral­nych w reży­se­rii Anny Kara­siń­skiej: Fan­ta­zja w TR Warszawa, Wszystko zmy­ślone w Teatrze Sta­rym w Kra­ko­wie, 2118 w war­szaw­skim Nowym Teatrze, a także m.in. Więzi  w reżyserii Oleny Apczel w Teatrze Wybrzeże w Gdań­sku i O szczy­tach roz­pa­czy i uśmie­chu stewardessy w reży­se­rii Agaty Baum­gart w Teatrze Nowym w Pozna­niu. Autor zdjęć do filmów dokumentalnych, reklamowych i animacji.