DIGITALIZACJA

W Wytwórni na przestrzeni 70 lat jej istnienia powstało wiele wartościowych filmów dokumentalnych i fabularnych. To tu kształtowała się Polska Szkoła Dokumentu, swoje filmy realizowali tacy twórcy jak Andrzej Munk, Krzysztof Kieślowski, Jan Łomnicki, Tadeusz Makarczyński, Ludwik Perski, Maria Kwiatkowska, Władysław Ślesicki, Kazimierz Karabasz, Jerzy Hoffman, Edward Skórzewski i wielu innych. Aby przystosować je do współczesnych standardów technologicznych, WFDiF podjęła się ich rekonstrukcji i digitalizacji. Do tej pory w ramach projektu Dokument Cyfrowo łącznie zostało zrekonstruowanych ponad 150 filmów dokumentalnych o fundamentalnym znaczeniu dla historii polskiego kina oraz zdigitalizowano przeszło 1000 kronik filmowych. Oprócz tego, zrekonstruowaliśmy 10 filmów fabularnych z dorobku WFDiF, a także kilka filmów na zlecenie innych studiów filmowych.

 

PRACOWNIA REKONSTRUKCJI DŹWIĘKU
 

W ramach projektu Dokument Cyfrowo, wybrane polskie dokumenty są rekonstruowane w specjalnie przygotowanych studiach. Poprzez dofinansowanie przez WPR Kultura+ powstała nowa pracownia dźwięku w Zakładzie Montażu i Dźwięku WFDiF. Studia zostały wyposażone w profesjonalny sprzęt, monitory, głośniki oraz specjalnie wyciszone według obowiązujących standardów. Pracowania rekonstrukcji dźwięku powstała według indywidualnego projektu inżynierii akustycznej, co czyni ją unikalną na rynku audiowizualnym. WFDiF posiada laboratorium filmowe oraz studia, w skład których wchodzi m.in. Studio S1, posiadające światowe certyfikacje Dolby Digital i THX, oraz pracownie rekonstrukcji obrazu.
 

PRACOWNIA REKONSTRUKCJI OBRAZU
 

Dofinansowanie, uzyskane z programu WPR Kultura+ oraz inwestycje środków własnych, umożliwiły stworzenie niezależnej pracowni rekonstrukcji obrazu. Specjalistyczne oprogramowanie i zakupione macierze do przechowywania danych, ułatwiają i przyspieszają prace rekonstrukcyjne. W nowo powstałej pracowni, na zlecenie studiów filmowych, zrekonstruowano już takie filmy, jak "Struktura kryształu", "Wojna światów", "Dług", "Blizna", "Konopielka".

Oglądaj filmy dokumentalne po rekonstrukcji na stronie projektu DOKUMENT CYFROWO.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa PISF realizuje projekt „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.