INFORMACJE ORGANIZACYJNE

NA PLANIE i NA EKRANIE  film + edukacja odbywa się zawsze pod kierunkiem edukatora WFDiF. Na program składa się pokaz filmu i krótsza część edukacyjna.

Liczebność grup

  • Minimalna liczba osób w grupie : 4
  • Maksymalna liczba osób w grupie: 30 + opiekunowie

Grupy większe należy podzielić na dwie mniejsze - do 30 osób i zarezerwować dwie różne godziny zajęć, lub 2 różne zajęcia (np. NA PLANIE i NA EKRANIE + zwiedzanie PLANU FILMOWEGO), które mogą odbywać się równolegle dla obu grup z ew zamianą.

 

Wiek uczestników

Każda projekcja przeznaczona jest dla innej grupy wiekowej odbiorców. Informacja umieszczona jest w opisie każdego tytułu filmowego NA PLANIE i NA EKRANIE.

W projekcjach mogą uczestniczyć grupy szkolne tylko i wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Obecność opiekunów grup podczas projekcji i zajęć jest obowiązkowa.

 

Czas

Około 90 - 120 minut – w zależności od czasu trwania filmu.

Godziny rozpoczęcia NA PLANIE i NA EKRANIE ustalane są w trakcie procesu rezerwacji.

 

Rezerwacja

Rezerwacji terminu NA PLANIE i NA EKRANIE można dokonać z minimum 14 - dniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia rezerwacji:

  • drogą mailową: plan planfilmowy [at] wfdif [dot] pl
  • telefonicznie pod nr: 22 559 32 28, 22 559 32 06 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00.
  • Rezerwacja uzyskuje status potwierdzonej po dokonaniu terminowej wpłaty na rachunek  WFDiF (decyduje data uznania rachunku bankowego WFDiF) następnego dnia roboczego od dnia złożenia rezerwacji, ale nie później niż 14 dni kalendarzowe przed zarezerwowanym terminem zwiedzania.
  • Jednorazowo można dokonać maksymalnie 4 rezerwacji grupowych - (każda dla 1 grupy do 30 - osób + opiekunowie), przy czym dla każdej grupy obowiązuje osobna godzina zwiedzania. Każda rezerwacja musi być zarejestrowana i opłacona oddzielnie. Każde zgłoszenie rezerwacji musi być potwierdzone przez WFDiF.

 

Dane do przelewu:

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

ul. Chełmska 21

00-724 Warszawa

Bank BGK

Nr konta: 02 1130 1017 0020 1459 2320 0001

W tytule przelewu należy wpisać termin i godzinę rezerwacji

UWAGA: Rezerwacje nieopłacone zostaną anulowane.

W trakcie procesu rezerwacji podmiot rezerwujący może wystąpić o fakturę, która zostanie wystawiona i wysłana po uiszczeniu opłaty za rezerwację: w postaci papierowej, wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź faktury w postaci elektronicznej, stosownie do postanowień art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.), wysyłanej drogą elektroniczną na wskazany przez podmiot rezerwujący adres e-mail.

 

Dojazd i parking

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

ul. Chełmska 21

00-724 Warszawa

Przed halą bud nr 9  dostępny jest parking dla autokaru.

Wjazd na teren WFDiF jest płatny.

 

Mapa

NA PLANIE i NA EKRANIE odbywa się w budynku nr 30.

Mapa obiektu dostępna jest tutaj.

Zasady udziału w projekcjach, spotkaniach i warsztatach