Wytwórnia Scenariuszy

Studium scenariopisarskie pn. „Wytwórnia Scenariuszy”, to projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, realizowany w ramach funkcji edukacyjnej tejże instytucji. Rozpoczęcie funkcjonowania Wytwórni Scenariuszy nastąpiło w semestrze jesienno-zimowym 2013/14.

 

Ogłaszamy nabór na kolejną edycję już 8 z kolei, na rok 2020/2021, dla około 16-20 słuchaczy. Kandydaci winni dysponować własną próbką twórczości.

 

Nauka w ramach ósmej edycji Wytwórni Scenariuszy będzie trwała rok (od października 2020 do końca maja 2021 r.), w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji - spotkań. System intensywnych trzydniowych spotkań raz w miesiącu (czwartek-sobota, w g.10.00-18.00 z godzinną przerwą obiadową 14.00-15.00) umożliwi rzeczywistą pracę własną słuchacza między zjazdami, a także pozwoli pogodzić naukę z innymi obowiązkami zawodowymi i prywatnymi słuchaczy. Nauka w studium jest odpłatna.

Kurs ma jeden stopień, dla początkujących, ale rzeczywiście zainteresowanych; jest to kompletny kurs roczny dla przyszłych scenarzystów filmowych. Kwalifikacja odbędzie się w październiku 2020 r. Absolwenci kursu otrzymają dyplomy, po napisaniu (i zaakceptowaniu przez komisję złożoną z wykładowców stałych WS) swoich scenariuszy filmów fabularnych, których kształt, forma i objętość będzie uzgodniona z opiekunami artystycznymi w trakcie nauki.

Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane są pomieszczenia i sale wykładowe Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21, w tym również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów. Najlepsze teksty zaliczeniowe będą promowane i kierowane do dalszego rozwoju (dewelopmentu) i do produkcji przez WFDiF.

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów na słuchaczy znajduje się w zakładce REKRUTACJA.

Uwaga: Kandydaci, którzy zgłoszą się do 31.08.2020 drogą elektroniczną będą zwolnieni z opłaty wpisowego.

UWAGA: w wypadku rozwoju stanu epidemiologicznego także jesienią w 2020 roku, część zajęć może być prowadzona w trybie zdalnym (online). Dokładne określenie rodzajów zajęć zdalnych zostanie opracowane do 30.09.2020 r. zaś kandydaci o tym powiadomieni indywidualnie.

 

Projekt Wytwórnia Scenariuszy jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.