Wytwórnia Scenariuszy

Studium scenariopisarskie pn. „Wytwórnia Scenariuszy”, to projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, realizowany w ramach funkcji edukacyjnej tejże instytucji. Rozpoczęcie funkcjonowania Wytwórni Scenariuszy nastąpiło w semestrze jesienno-zimowym 2013/14.

 

Ogłaszamy nabór na kolejną edycję 2019/2020 dla około 21-24 słuchaczy.

Polecamy naszą nową stronę internetową  https://ws.wfdif.pl

(dostęp do wszystkich opcji informacji branżowych i warsztatowych na tej stronie jest przeznaczony dla przyjętych uczestników kursu i uwierzytelnionych obserwatorów).

 

Nauka w ramach siódmej edycji Wytwórni Scenariuszy będzie trwała rok  (od października 2019 do końca maja 2020 r.), w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji - spotkań. System intensywnych trzydniowych spotkań raz w miesiącu (czwartek-sobota, w g.10-18 z godzinną przerwą obiadową 14-15) umożliwi rzeczywistą pracę własną słuchacza między zjazdami, a także pozwoli pogodzić naukę z innymi obowiązkami zawodowymi i prywatnymi słuchaczy. Nauka w studium jest odpłatna.

Kurs ma dwa stopnie, prowadzone równolegle: kompletny kurs roczny dla początkujących oraz kurs roczny dla średnio-zaawansowanych przyszłych scenarzystów filmowych. Kwalifikacja na właściwy moduł nauki odbędzie się w październiku 2019 r. Absolwenci każdego z kursów otrzymają dyplomy, po napisaniu ( i zaakceptowaniu przez komisję złożoną z wykładowców stałych WS) swoich scenariuszy, których kształt, forma i objętość będzie uzgodniona z opiekunami artystycznymi w trakcie nauki.

Absolwenci pierwszego rodzaju kursu (dla początkujących), mogą poprzestać na dyplomie lub aspirować bez żadnych egzaminów wstępnych na kolejny rok – dla średnio-zaawansowanych, gdzie oprócz nauki scenariopisarstwa pojawią się zajęcia pokrewne, towarzyszące (np. nauka script-doctoringu, kurs stosowania właściwego oprogramowania komputerowego itp.). Zasadniczym okresem nauki jest kurs roczny od pażdziernika do maja.

Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane są pomieszczenia i sale wykładowe Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmska 21, w tym również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów. Najlepsze teksty zaliczeniowe będą promowane i kierowane do dalszego rozwoju (dewelopmentu) i do produkcji przez WFDiF.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września.

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów na słuchaczy znajduje się w zakładce rekrutacja.

 

 

Projekt Wytwórnia Scenariuszy jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.