Wytwórnia Scenariuszy

Studium scenariopisarskie pn. „Wytwórnia Scenariuszy”, to projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, realizowany w ramach funkcji edukacyjnej tejże instytucji. Rozpoczęcie funkcjonowania Wytwórni Scenariuszy nastąpiło w semestrze jesienno-zimowym 2013/14.

 

Ogłaszamy nabór na kolejną edycję już 9 z kolei, na rok 2021/2022, dla około 20 słuchaczy, pracujących w 2 grupach po 10 osób. Kandydaci winni dysponować własną próbką twórczości o charakterze prozatorskim lub dramaturgicznym.

 

Nauka w ramach dziewiątej edycji Wytwórni Scenariuszy będzie trwała 8 miesięcy (od stycznia 2022 do końca maja i od września do końca listopada 2022 r.), w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji - spotkań. System intensywnych trzydniowych spotkań raz w miesiącu (czwartek-sobota, w g.10-18 z godzinną przerwą obiadową 14-15) umożliwi rzeczywistą pracę własną słuchacza między zjazdami, a także pozwoli pogodzić naukę z innymi obowiązkami zawodowymi i prywatnymi słuchaczy. Nauka w studium jest odpłatna.

Kurs ma jeden stopień, dla początkujących ale rzeczywiście zainteresowanych;  jest to kompletny kurs roczny dla przyszłych scenarzystów filmowych. Kwalifikacja kandydatów odbędzie się od lipca 2021 do końca grudnia 2021 r. Absolwenci otrzymają dyplomy, po napisaniu (i zaakceptowaniu przez komisję złożoną z wykładowców stałych WS) swoich scenariuszy filmów fabularnych, których kształt, forma i objętość będzie uzgodniona z opiekunami artystycznymi w trakcie nauki.

Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane są pomieszczenia i sale wykładowe Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmska 21, w tym również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów. Najlepsze teksty zaliczeniowe będą promowane i kierowane do dalszego rozwoju (dewelopmentu) i do produkcji przez WFDiF.

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów na słuchaczy znajduje się w zakładce REKRUTACJA.

 

Uwaga: Kandydaci którzy zgłoszą się w terminie 1.07.- 30.10.2021 r. drogą elektroniczną i odeślą w tym terminie próbki twórczości i ankiety personalne będą zwolnieni z opłaty wpisowego (300 PLN).