Wytwórnia Scenariuszy

Studium scenariopisarskie pn. „Wytwórnia Scenariuszy”, to projekt Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, realizowany w ramach funkcji edukacyjnej tejże instytucji. Rozpoczęcie funkcjonowania Wytwórni Scenariuszy nastąpiło w semestrze jesienno-zimowym 2013/14. Pierwszy rocznik dwuletniego kursu kończy 12 słuchaczy. Obecnie ogłaszamy nabór na kolejną edycję dla 21-24 słuchaczy.

 

Nauka w ramach czwartej edycji Wytwórni Scenariuszy będzie trwała 2 lata (od października 2016 do końca maja 2018 r. tj. z przerwą na czerwiec – wrzesień 2017), w cyklu comiesięcznych trzydniowych sesji - spotkań. System intensywnych trzydniowych spotkań raz w miesiącu (czwartek-sobota, w g.10-18 z godzinną przerwą obiadową 14-15) umożliwi rzeczywistą pracę własną słuchacza między zjazdami, a także pozwoli pogodzić naukę z innymi obowiązkami zawodowymi i prywatnymi słuchaczy. Nauka w studium jest odpłatna.

Dla potrzeb uczestników warsztatów udostępniane są pomieszczenia i sale wykładowe Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie przy ul. Chełmska 21, w tym również zaplecze usługowo-produkcyjne WFDiF, celem przybliżenia przyszłym scenarzystom warunków realizacji filmów.

Efektem szkolenia będzie uzyskanie dyplomu, oraz gotowy, napisany przez słuchacza i konsultowany artystycznie przez opiekuna z ramienia Studium, scenariusz filmu fabularnego, do których autorskie prawa majątkowe będzie posiadać WFDiF przez okres pięciu lat.

Szczegóły dotyczące naboru kandydatów na słuchaczy znajduje się w zakładce rekrutacja.