WARSZTATY FILMOWE dla szkół - ZAWIESZONE

WARSZTATY dla grup zostały zawieszone do odwołania.

Zachęcamy do obejrzenia filmowego zapisu warsztatów i zajęć na PLANIE FILMOWYM na naszej platformie wfdif.online

Na platformie znajdą Państwo także scenariusze lekcji, zadania i wiele materiałów filmowych w tym reportaże making of z planów.

Zapraszamy do założenia bezpłatnego konta w profilu Nauczyciel, Uczeń lub Student i korzystania z materiałów edukacyjnych i filmowych na wfdif.online

Nauczyciele mają dodatkową możliwość utworzenia lekcji z materiałów znajdujących się na naszej platformie i udostępnienia jej swoim uczniom.
 

__________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Warsztaty wokół PLANU FILMOWEGO to działania o wymiarze teoretycznym i praktycznym, prowadzone przez specjalistów pracujących, na co dzień w branży filmowej, mających doświadczenie na polu edukacji.

Warsztaty skierowane są do różnych grup wiekowych. Ich celem jest rozwijanie zainteresowania sztuką filmową i poznawanie specyfiki poszczególnych zawodów filmowych.

Filmowe zaproszenie na warsztaty:

Aktualności, zdjęcia i filmy z warsztatów dostępne są na naszym profilu, na portalach społecznościowych:

      

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

WARSZTAT KOSTIUMY

Uczestnicy będą mogli m.in. dowiedzieć się -  kim jest Kostiumograf, na czym polega jego praca  i jak powstają kostiumy do filmów. Celem warsztatu jest wstępne zapoznanie młodych ludzi z problematyką kostiumu, a w tym - przede wszystkim – kostiumu filmowego. Podczas części praktycznej zadaniem uczestników będzie wyobrażenie sobie i zaprojektowanie całej postaci ze szczególnym uwzględnieniem jej kostiumu - detali, ewentualnie charakterystycznych dla niej rekwizytów.

Odbiorcy

uczniowie szkół podstawowych (kl IV - VIII) i liceów

Czas trwania

ok. 90 minut

Wielkość grupy

20-30 osób

Koszt

Grupy 20-30 osób: 20 zł od osoby

Grupy do 20 osób: 400 zł za grupę

MIejsce

Sala edukacyjna i kawiarnia „FILMOWA” (bud. nr 3, I p. na terenie WFDiF)

WARSZTAT CHARAKTERYZACJA

Uczestnicy będą mogli m.in. dowiedzieć się -  kim jest Charakteryzator, na czym polega jego praca na planie filmowym i jak się do niej przygotowuje. Warsztaty zilustrowane są przykładami metamorfoz oraz częścią pokazową. Każdy uczestnik pod okiem prowadzącej będzie miał możliwość wykonania efektu charakteryzacji.

Odbiorcy

uczniowie szkół podstawowych (kl IV-VIII) i liceów

Czas trwania

ok. 90 minut

Wielkość grupy

20-30 osób

Koszt

Grupy 20-30 osób: 20 zł od osoby

Grupy do 20 osób: 400 zł za grupę

MIejsce

Sala edukacyjna i kawiarnia „FILMOWA” (bud. nr 3, I p. na terenie WFDiF)

WARSZTAT SCENOGRAFIA

Uczestnicy warsztatu będą mogli m.in. dowiedzieć się -  kim jest Scenograf, na czym polega jego praca  i jak powstaje scenografia do filmów. Część pokazowa zilustrowana jest przykładami prac scenograficznych, a w części praktycznej samodzielne działanie twórcze -  za pomocą prostych materiałów plastycznych wykreowane zostaną makiety scenografii, które po zakończeniu warsztatu mogą posłużyć do dalszych działań - np. do nakręcenia filmu techniką animacji poklatkowej.

Odbiorcy

uczniowie szkół podstawowych (kl IV - VIII) i liceów

Czas trwania

ok. 90 minut

Wielkość grupy

20-30 osób

Koszt

Grupy 20-30 osób: 20 zł od osoby

Grupy do 20 osób: 400 zł za grupę

MIejsce

Sala edukacyjna i kawiarnia „FILMOWA” (bud. nr 3, I p. na terenie WFDiF)

WARSZTATY AKTORSKIE

Forma warsztatu i dyskusji oparta na realizacji przez uczestników prostych zadań aktorskich pod kierunkiem prowadzącego. Kanwą zajęć jest warsztat pracy aktora.
Centralnym zagadnieniem jest uświadomienie uczestnikom fundamentalnego znaczenia wyobraźni dla pracy aktora oraz wszelkich twórczych zawodów artystycznych. Pokazanie jak  wyobraźnia determinuje nasze emocje, reakcje, ciało oraz uświadomienie, że możemy nią do pewnego stopnia sterować.  Korzystanie z wyobraźni może stać się narzędziem pomocnym  np. w celu zmniejszenia stresu, opanowania tremy, zrozumienia położenia drugiej osoby, właściwego zrozumienia czyjegoś zachowania.

Odbiorcy

uczniowie liceów i szkół ponadpodstawowych

Czas trwania

ok. 120 min

Wielkość grupy

20-30 osób

Koszt

Grupy 20-30 osób: 30 zł od osoby

Grupy do 20 osób: 600 zł za grupę

MIejsce

SALA EDUKACYJNA - bud. nr 3, parter, lok. nr 1

SPOTKANIA I PROJEKCJE

Projekcja filmów dokumentalnych zrekonstruowanych w ramach realizowanego przez WFDiF projektu „Dokument Cyfrowo” (www.dokumentcyfrowo.pl), połączona z komentarzem, filmoznawcy, lub specjalistów WFDiF  zajmujących się rekonstrukcją obrazu i dźwięku.

Odbiorcy

uczniowie liceów, szkół ponadpodstawowych i studenci

Czas trwania

ok. 60-90 minut (czas trwania do uzgodnienia)

Wielkość grupy

20-30 osób

Koszt
Grupy 20-30 osób: 20 zł od osoby
Grupy do 20 osób: 400 zł za grupę
MIejsce

Sala edukacyjna i kawiarnia „FILMOWA” (bud. nr 3, I p. na terenie WFDiF).

Świetlica

Odbiorcy
Czas trwania
Wielkość grupy
Koszt
MIejsce