KAZANIE SKARGI

Obraz ukończony w 1864 roku, przedstawia scenę kazania wygłoszonego przez jezuitę Piotra Skargę w katedrze wawelskiej. Dzieło ma wymowę symboliczną, gdyż kaznodzieja w proroczej wizji przepowiada nieszczęścia, które kiedyś spadną na Polskę. Przestrzega przed wiodącym do upadku rozpasaniem szlachty, przepowiada niewolę i katastrofę Polski. Film przybliża również postać samego Piotra Skargi herbu Pawęża. Opowiada o czasach, w których trudne wybory wyniosły na polski tron króla Zygmunta III Wazę, Szweda, władcę nie przez wszystkich zaakceptowanego.

Dzieło Jana Matejki „Kazanie Skargi”, depozyt Zamku Królewskiego, eksponowane jest w Muzeum Narodowym w Warszawie.