CAROWIE SZUJSCY NA SEJMIE WARSZAWSKIM

Obraz z 1892 roku przedstawia mało znany w historii Polski akt hołdu cara Wasyla IV Szujskiego, który wraz z braćmi pokłonił się polskiemu królowi Zygmuntowi III Wazie po klęsce wojsk rosyjskich w bitwie pod Kłuszynem z 4 lipca 1610 roku. Było to zdarzenie bez precedensu, wielki triumf Rzeczypospolitej, która odzyskała ważną strategicznie, utraconą w 1514 roku twierdzę Smoleńsk.

Hołd Wasyla Szujskiego na całe wieki stał się solą w oku kolejnych carów Rosji, którzy dążyli do zatarcia wszelkich śladów tego wydarzenia i zniszczenia dokumentujących je pamiątek. Niechęć do pamiętania aktu upokorzenia Rosji przez Polskę do dziś jest przedmiotem żywej dyskusji.

Jan Matejko dwukrotnie podejmował ten temat – po raz pierwszy jako 15-letni, początkujący malarz i powtórnie rok przed śmiercią, kiedy namalował olejny szkic obrazu, który ożywiamy w tym filmie.

Czas trwania: 15 minut