BATORY POD PSKOWEM

W styczniu 1582 król Stefan Batory zakończył zwycięsko trzecią kampanię przeciwko państwu moskiewskiemu. Car Iwan IV zwany Groźnym poprosił o pokój, zwrócił Polsce zagarnięte wcześniej Inflanty i wyjednał rozejm, za cenę odstąpienia od oblężenia Pskowa.

Obraz Jana Matejki z 1872 roku przedstawia delegację bojarów proszących króla Stefana Batorego o pokój. W rzeczywistości króla nie było wtedy pod Pskowem, pokój został zawarty w zupełnie innym miejscu, ale Mistrz Jan Matejko w swoim dziele przedstawia syntezę wojen z Moskwą, zakończonych rozejmem z 1582 roku. Film opowiada o tych zdarzeniach i ich głównych bohaterach.

Obraz jest eksponowany na Zamku Królewskim w Warszawie.