• fot. Krzysztof Wiktor
  • fot. Krzysztof Wiktor
  • fot. Krzysztof Wiktor

Historia w ożywionych obrazach

Cykl edukacyjny „Jan Matejko - Historia w ożywionych obrazach" jest próbą przedstawienia kluczowych momentów historii Polski w formie filmowo „ożywionych" obrazów Jana Matejki.

Widzowie mają niepowtarzalną okazję, aby niejako wejść do wnętrza obrazu, przyjrzeć się jego bohaterom, usłyszeć ich rozmowy, a także poznać kontekst historyczny, w jakim znajdowała się Polska tuż przed momentem, kiedy wszyscy bohaterowie zastygli zamknięci w klatce czasu i ramie malarskiego dzieła. Warstwie fabularnej towarzyszy komentarz wybitnych historyków, znawców historii Polski. Taka forma edukacji może być przyczynkiem do lepszego zrozumienia zagadnień historycznych, pretekstem do dyskusji, a także znakomitym uatrakcyjnieniem zajęć szkolnych.

Ekranizacje dziesięciu słynnych dzieł Jana Matejki powstały przy zangażowaniu wybitnych polskich twórców filmowych. Reżyserem i autorem scenariuszy jest Marek Brodzki, za zdjęcia odpowiada Arek Tomiak, scenogarafie stworzył Marek Warszewski, kostiumy przygotowała Katarzyna Lewińska, montażu dokonał Wojciech Janas

Cykl "Jan Matejko - Historia w ożywionych obrazach" uzyskał patronat Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

DLA NAUCZYCIELI i EDUKATORÓW

Do filmów z cyklu "Jan Matejko - Historia w ożywionych obrazach" dostępne są materiały edukacyjne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wśród materiałów znajdują się: scenariusze lekcji, zestawy zadań i testów, prezentacje multimedialne, karty pracy, materiały źródłowe, a także zestawy zagadnień z edukacji filmowej i reportaże z planu filmowego. 

Materiały dostępne są w na nowej platformie wfdif.online.

Dostęp do materiałów jest bezpłatny, po utworzeniu konta.

Materiały uzyskały honorowy patronat Ministra Edukacji Narodowej.

W 2017 roku projekt PLAN FILMOWY "EDUKACJA NA PLANIE FILMOWYM. Historyczno - filmowa przestrzeń multimedialna i pakiety edukacyjne dla szkół" znalazł się w finale prestiżowego Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku 2017 w kategorii Edukacja i Multimedia. Organizatorem plebiscytu jest Muzeum Historii Polski.

 

   ZWIASTUN CYKLU

   Historia w ożywionych obrazach

 

 

Cykl edukacyjny "Jan Matejko - Historia w ożywionych obrazach" powstał dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZAPROWADZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA R.P. 965
ZABÓJSTWO ŚW. STANISŁAWA
STAŃCZYK NA BALU U KRÓLOWEJ BONY
HOŁD PRUSKI
UNIA LUBELSKA
STEFAN BATORY POD PSKOWEM
KAZANIE SKARGI
CAROWIE SZUJSCY NA SEJMIE WARSZAWSKIM
JAN SOBIESKI POD WIEDNIEM
Konstytucja 3 Maja 1791 roku