CYKL KONFERENCJI - ZAKOŃCZONY

 

 

 

 

 

CYKL KONFERENCJI - EDUKACJA FILMOWA Z WFDIF

 

Konferencje odbyły się w 2018 roku. Organizatorem była Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Konferencje odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 

Terminy:

[28/09] konferencja Edukacja filmowa. Strefa historia.

[26/10] konferencja Edukacja filmowa. Na PLANIE i w TEATROTECE.

[30/11] konferencja Edukacja filmowa. CYFROWO.

 

Konferencje adresowane były do nauczycieli i praktyków edukacji filmowej, którzy chcieli poznać zasoby Wytwórni i możliwości wykorzystania ich potencjału edukacyjnego.

Specjaliści i edukatorzy współpracujący z WFDiF podzielili się doświadczeniami z działań największych projektów, które Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych tworzy i z sukcesem realizuje od 2013 roku. Twórcy filmowi i filmoznawcy przybliżyli najważniejsze zagadnienia związane z produkcją filmową, ze szczególnym uwzględnieniem walorów artystycznych prezentowanych przykładów filmowych.

Każdej konferencji towarzyszyły pokazy filmów wyprodukowanych przez WFDiF oraz spotkania z twórcami. Uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach, warsztatach i oprowadzaniach po wybranych Zakładach Wytwórni.

 Program 

Fotorelacja na facebooku

 

  • [26/10]  Konferencja  Edukacja filmowa. Na PLANIE i w TEATROTECE zaprezentowała działania edukacyjne Wytwórni realizowane na warsztatach z różnych dziedzin filmowych, w ramach projektu PLAN FILMOWY. Specjaliści i twórcy przedstawili założenia warsztatów i korzyści jakie płyną z włączenia ich w programy zajęć edukacyjnych. W drugiej części przestrzeń programową Konferencji wypełnił filmowo-teatralny projekt TEATROTEKA.  Uczestnicy mogli poznać walory artystyczne wybranych spektakli pod kątem wykorzystania ich zasobu dramaturgicznego i filmowego w edukacji młodzieży i dorosłych.

Program

Fotorelacja na facebooku

 

  • [30/11]   Konferencja  Edukacja filmowa. CYFROWO pokazała rolę nowoczesnej technologii w edukacji filmowej szerokiego grona odbiorców. Specjaliści WFDiF podzielili się zaletami i doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem projekcji VR w projekcie PLAN FILMOWY dla zwiedzających.  Zaprezentowany został także projekt DOKUMENT CYFROWO i działania Wytwórni realizowane w ramach digitalizacji najcenniejszych dzieł polskiej szkoły dokumentu oraz wartość artystyczna i edukacyjna tego unikatowego zasobu filmowych dokumentów.

Program

Fotorelacja na facebooku

Udział w każdej konferencji był bezpłatny.

Informacje: 22 559 32 06