Program

Pierwsze miesiące nauki w Wytwórni Scenariuszy będą prowadzić do zaznajomienia słuchaczy z dramaturgią filmową, podstawami warsztatu scenarzysty, zasadami narracji, ale także elementami technologii produkcji filmowej. W Wytwórni Scenariuszy mają przeważać informacje o charakterze praktycznym, z poznaniem narzędzi pracy scenarzysty.

Pewną podstawę wiedzy o filmie słuchacz zdobędzie sam, ze wskazanej literatury, filmów itp. lub otrzymanych materiałów dydaktycznych. Posiadamy własną biblioteczkę kolekcją polskich wydań na temat scenariopisarstwa.

Obok regularnych wykładów i spotkań z zaproszonymi profesjonalistami (np. z reżyserami, producentami, scenarzystami  itp.) będą miały miejsce wizyty na planie zdjęciowym i w miejscach postprodukcji, rozmowy z członkami ekip filmowych oraz projekcje wybranych dzieł.

Przykładowo podczas pierwszych 8 edycji studium, wykłady mistrzowskie – niezależnie od wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów prowadzonych przez zasadniczą kadrę (J.Domaradzki, J.Kondracki, S.Fabicki, M.Karpiński, M.Hendrykowski)  – wygłosili m.in: J.Zaorski, J.Machulski, K.Zanussi, P.Łoziński, I.Łepkowska, K.Rogulski, J.Krauze, K.Piesiewicz, K.Magowski, C.Harasimowicz, M.Komar, P.Pitera, A.Dominik, E.Pytka, M.Otłowski, J.Lusiński A.Trzos, K.Rak, G.Łoszewski i inni.

Grupa słuchaczy na kursie (por, główna informacja na stronie tytułowej) tj. kursu dla początkujących, zostanie podzielona na 2 zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy będą współpracować z każdym studentem sprawując nadzór nad napisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, wg klasycznej zasady master-class tj. relacji mistrz-czeladnik. Scenariusz ten będzie od połowy drugiego semestru projektowany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki będą mieć charakter wytycznych, zaś na czas pisania rezerwujemy kilka miesięcy. 

W zakresie ćwiczeń, już od pierwszego roku, przewiduje się próby samodzielnego pisania nowel filmowych i scenariuszy, które będą poddawane analizie i ocenie, oraz innego typu pracę własną słuchaczy  Główne moduły zajęc to wykłady i projekcje filmów fabularnych i ew.innych oraz seminaria.

Planujemy zajęcia na żywo, a tylko w wypadku powrotu pandemii i uregulowań centralnych część zajęć może być prowadzona online.

Zadaniem kończącym i zaliczającym rok nauki będzie samodzielnie napisany scenariusz średniometrażowej (30 min.) noweli fabularnej lub pełnometrażowej (90-100 min), przy czym rozmiar dzieła określą opiekunowe artystyczni w porozumieniu ze słuchaczem danego kursu.

Zaliczeniem końcowym będzie gotowy scenariusz, a uwieńczeniem nauki wręczenie dyplomu.