Program

Pierwsze miesiące nauki w Wytwórni Scenariuszy będą prowadzić do zaznajomienia słuchaczy z dramaturgią filmową, podstawami warsztatu scenarzysty, zasadami narracji, ale także elementami technologii produkcji filmowej. W Wytwórni Scenariuszy mają przeważać informacje o charakterze praktycznym, z poznaniem narzędzi pracy scenarzysty.

Pewną podstawę wiedzy o filmie słuchacz zdobędzie sam, ze wskazanej literatury, filmów itp. lub otrzymanych materiałów dydaktycznych. Posiadamy własną biblioteczkę kolekcją polskich wydań na temat scenariopisarstwa.

Obok regularnych wykładów i spotkań z zaproszonymi profesjonalistami (np. z reżyserami, producentami, scenarzystami  itp.) będą miały miejsce wizyty na planie zdjęciowym i w miejscach postprodukcji, rozmowy z członkami ekip filmowych oraz projekcje wybranych dzieł.

Przykładowo podczas pierwszych 6 edycji studium, wykłady mistrzowskie – niezależnie od wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów prowadzonych przez zasadniczą kadrę (J.Domaradzki, F.Falk, J.Kondracki, S.Fabicki, M.Karpiński, M.Hendrykowski)  – wygłosili m.in: J.Zaorski, J.Machulski, K.Zanussi, P.Łoziński, I.Łepkowska, K.Rogulski, J.Krauze, K.Piesiewicz, K.Magowski, C.Harasimowicz, M.Komar, P.Pitera, A.Dominik, E.Pytka, M.Otłowski, J.Lusiński A.Trzos, K.Rak, G.Łoszewski i inni.

 Grupa słuchaczy na pierwszym roku (por, główna informacja na stronie tytułowej) tj. kursu dla początkujących, zostanie podzielona na kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy będą współpracować z każdym studentem sprawując nadzór nad napisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, wg klasycznej zasady master-class tj. relacji mistrz-czeladnik. Scenariusz ten będzie od połowy drugiego semestru projektowany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki będą mieć charakter wytycznych, zaś na czas pisania rezerwujemy miesiące letnie. 

Grupa słuchaczy średniozaawansowanych na odrębnym roku, będzie kilkuosobowa a jej skład określi komisja po rozmowie kwalifikacyjnej.

W zakresie ćwiczeń, już od pierwszego roku, przewiduje się próby samodzielnego pisania nowel filmowych i scenariuszy, które będą poddawane analizie i ocenie, oraz innego typu pracę własną słuchaczy .

Zadaniem kończącym i zaliczającym pierwszy rok nauki będzie samodzielnie napisany scenariusz średniometrażowej (30 min.) noweli fabularnej lub pełnometrażowej (90-100 min), przy czym rozmiar dzieła określą opiekunowe artystyczni w porozumieniu ze słuchaczem danego kursu.

Drugi rok będzie poświęcony pracy nad scenariuszem filmu fabularnego kinowego, który będzie doskonalony i sfinalizuje naukę na kursie dla średnio-zaawansowanych.

Zaliczeniem końcowym obu kursów, będzie gotowy scenariusz, a uwieńczeniem nauki wręczenie dyplomu.