Zasady odraczania terminu płatności czynszu w okresie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii

Szanowni Państwo,

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych opracowała zasady odraczania terminu płatności czynszu w okresie zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dla osób zainteresowanych ubieganiem się o ww. odroczenie płatności za czynsz z tytułu najmu lokalu.

 

1. Odroczenie terminu płatności czynszu najmu może być udzielone najemcom lokali:

  1. których działalność została dotknięta konsekwencjami związanymi z epidemią  -  w zakresie prowadzenia działalności w branżach wymienionych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii;
  2. którzy w związku z wprowadzonymi ograniczeniami:
  • nie mogli prowadzić działalności lub
  • zobowiązani byli ją ograniczyć;

2. Odroczenie terminu płatności dotyczy czynszu za okres od dnia 14 marca 2020r. do dnia odwołania stanu epidemii z zastrzeżeniem sytuacji, w których  następuje uruchomienie poszczególnych działalności i branż w gospodarce jeszcze przed odwołaniem stanu epidemii;

3. Odroczenia terminu  płatności czynszu udziela się na indywidualny wniosek najemcy, zawierający uzasadnienie wpływu stanu zagrożenia epidemią i  stanu epidemii na sytuację finansową najemcy uniemożliwiającą terminową  zapłatę czynszu w całości;

4. Odroczenie terminu płatności czynszu może być udzielone:

  1. maksymalnie do ¾ kwoty czynszu (brutto) miesięcznie,
  2. po dokonaniu zapłaty co najmniej ¼ kwoty czynszu za dany okres podlegający odroczeniu,
  3. z okresem płatności odroczonej maksymalnie do dnia 31 grudnia 2020r.

5. Wnioski o odroczenie terminu płatności czynszu najemcy składają wg ustalonego wzoru z podaniem wymienionych w nim danych i informacji.

Wzór wniosku można pobrać poniżej.

6. Niniejsze zasady odraczania terminu płatności czynszu z tytułu najmu dotyczą lokali położonych na terenie WFDiF przy ul. Chełmskiej 21, ul. Puławskiej 61, Alei Lotników 1.

 

(POBIERZ WNIOSEK)