Informacja producenta filmu "Raport Pileckiego" w związku z publikacją Newsweek Polska

W związku z opublikowanym 25 września przez tygodnik "Newsweek Polska" artykułem na temat filmu "Raport Pileckiego", producent filmu – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, informuje, że publikacja ta zawiera wiele nierzetelnych, nieprawdziwych i kompletnie zmyślonych faktów.

Nieprawdziwa jest m.in. informacja o kolaudacji filmu, o tym, że rzekomo leży on na półce czy wreszcie o budżecie filmu, który jest niższy niż kwota przytaczana przez autorów.

Natomiast sam film obecnie znajduje się w końcowej fazie postprodukcji, a jego premiera została zaplanowana na rok 2023, o czym autorzy publikacji byli informowani.