FILMOWY ZIEMOWIT DLA WYTWÓRNI!

Filmowy Ziemowit dla Wytwórni!

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych uhonorowana została wyjątkową nagrodą – „Filmowym Ziemowitem” w kategorii Edukacja Filmowa. Nagroda przyznana została w ramach Przeglądu Filmów Edukacyjnych w Kielcach, który odbywa się pod hasłem „Człowiek w poszukiwaniu wartości”.

Organizatorem Przeglądu Filmów Edukacyjnych jest Ośrodek Kultury Ziemowit. Inicjatywa odbywa się pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W ramach festiwalu zaprezentowane zostały również projekty edukacyjne Wytwórni m.in. „Plan Filmowy”, „Cichociemni. Spotkania Filmowe” a także cykl filmów „Historia w ożywionych obrazach”.