Dokument i materiały edukacyjne pt. "KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU" dostępne na platformie WFDIF.ONLINE

2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

3 maja 2021 roku przypada 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji na naszej platformie WFDiF.ONLINE w strefie VOD dostępny będzie film z cyklu "Jan Matejko - Historia w ożywionych obrazach" pt. "KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU" (reż. Marek Brodzki), dodatkowo w STREFIE EDUKACJA platformy znajdziecie pakiet materiałów edukacyjnych w postaci – scenariuszy lekcji, prezentacji, making of, zdjęć z planu oraz zadań do lekcji - specjalnie stworzonych do filmu.

 

Jeden z najsłynniejszych obrazów Jana Matejki namalowany w 1891 roku jako pamiątka setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Obraz Matejki to nie tylko dzieło malarskie, ale przede wszystkim lekcja historii, która poprzez postacie bohaterów występujących na obrazie przybliża nam okoliczności towarzyszące temu doniosłemu wydarzeniu historycznemu. W filmie obserwujemy sytuację tuż przed dojściem posłów do Kolegiaty Świętojańskiej, jesteśmy świadkami dyskusji o Konstytucji i sprzeciwu szlachty wobec uchwalenia tego ważnego dla polskiej historii dokumentu.

 

Obraz znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.

 

6g1c9297-web.jpg  6g1c9567-web.jpg

 

Jak czytamy w uzasadnieniu:

Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie”.

 

Cykl filmów "Jan Matejko - Historia w ożywionych obrazach" powstał dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

                  logo_mkdnis_kolorowe_.jpg