Program

Pierwsze miesiące nauki w Wytwórni Scenariuszy będą prowadzić do zaznajomienia słuchaczy z dramaturgią filmową, podstawami warsztatu scenarzysty, zasadami narracji, ale także elementami technologii i techniki produkcji filmu. W Wytwórni Scenariuszy mają przeważać informacje o charakterze praktycznym, z poznaniem narzędzi pracy scenarzysty.

Pewną podstawę wiedzy o filmie słuchacz zdobędzie sam, ze wskazanej literatury, filmów itp. lub otrzymanych materiałów dydaktycznych. Posiadamy własną biblioteczkę.

Obok regularnych wykładów i spotkań z zaproszonymi profesjonalistami (np. z reżyserami, producentami, montażystami, itp.) będą miały miejsce wizyty na planie zdjęciowym i w miejscach postprodukcji, rozmowy z członkami ekip filmowych oraz projekcje wybranych dzieł.

Przykładowo podczas pierwszych 2 edycji studium, wykłady mistrzowskie – niezależnie od wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów prowadzonych przez zasadniczą kadrę – wygłosili m.in: J.Zaorski, J.Machulski, K.Zanussi, P.Łoziński, I.Łepkowska, A.Wojnach,  K.Rogulski, J.Barzan, J.Krauze, K.Piesiewicz, K.Magowski, C.Harasymowicz, M.Komar. M.Wojtyszko, P.Pitera, A.Dominik i inni.

 

Za szczególnie cenne należy uznać zaplanowane projekcje i analizy dramaturgiczne filmów wyreżyserowanych lub zrealizowanych wg scenariusza członków grona pedagogicznego lub prezentacji filmów towarzyszących wykładom mistrzowskim.

Grupa słuchaczy zostanie podzielona na trzy kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy będą współpracować z każdym studentem sprawując nadzór nad napisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, wg klasycznej zasady master-class tj. relacji mistrz-czeladnik. Scenariusz ten będzie od połowy ostatniego semestru doskonalony według zasady „be own scripts-writer” przez studenta, ale także pisany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki będą mieć charakter wytycznych.

W zakresie ćwiczeń, już od pierwszego roku, przewiduje się próby samodzielnego pisania nowel filmowych i scenariuszy, które będą poddawane analizie i ocenie, oraz innego typu pracę własną słuchaczy .

Zadaniem kończącym i zaliczającym pierwszy rok nauki będzie samodzielnie napisany scenariusz średniometrażowej (30 min.) noweli fabularnej. Drugi rok będzie poświęcony pracy nad scenariuszem filmu fabularnego kinowego, który będzie wieńczyć naukę.

Zaliczeniem końcowym będzie gotowy scenariusz, a uwieńczeniem nauki wręczenie dyplomu.